Hýl rudý

Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) je středně velký druh pěvce z čeledi pěnkavovitých. Tvoří 5 poddruhů; Evropu a západní Sibiř obývá hýl rudý evropský (C. e. erythrinus), Malou Asii, Kavkaz a Zakavkazí h. r. kavkazský (C. e. canabensis). Další 3 poddruhy žijí v Asii. Velikosti štíhlého vrabce (délka těla 13,5-15 cm). Plně dospělí samci mají červenou hlavu a hruď, mladší samci a samice jsou nenápadně hnědošedě zbarvení, s krátkým a silným zobákem.

Druh s palearktickým typem rozšíření, od Pacifiku na Dálném východě po střední Evropu, kde se vyskytuje pouze ostrůvkovitě a je téměř výlučně soustředěn na vyšší horské oblasti; izolovaně zasahuje i více na západ, až po Holandsko a Skotsko. Většinu evropského areálu rozšíření osídlil až v průběhu 19. a zejména v druhé polovině 20. století. Hnízdí v listnatých křovinách a hustě zarostlých místech. Přísně tažný druh se zimovišti v jižní Asii.

Hnízdění v České republice bylo poprvé prokázáno v roce 1962 u Tovačova, zvláště po roce 1970 došlo ke značnému rozšíření lokalit a nárůstu počtu hnízdících ptáků. V současné době hnízdí ve všech pohraničních pohořích a na Českomoravské vysočině, v nižších polohách hnízdí především na Ostravsku; celková populace byla v letech 1973-77 odhadována na 30-50 párů, v letech 1985-89 na 350-450 párů a v letech 2001-2003 již na 1300-2000 párů.

Hýl rudý, foto: Pixabay (licence Creative Commons)

Obvykle hnízdí v koloniích, většinou o 10-15 párech, řidčeji i jednotlivě. Samci se na hnízdiště vrací o několik dní dříve než samice a v předhnízdní době bývají značně agresivní, avšak bez přesně vymezených teritorií. Hnízdo staví samotná samice nízko nad zemí ve vysokých bylinách nebo keřích. Hnízdí 1x ročně; snůška čítá 3-6(7) modravých, jemně tmavě skvrnitých vajec o velikosti 19,97 x 14,53 mm. Inkubace trvá 11-12 dnů, sedí pouze samice. Mláďata krmí oba rodiče; hnízdo opouštějí po 9-12 dnech a pohlavně dospívají ve 2. roce.

Převažují semena, ale objevují se i květy, pupeny a lístky různých stromů. Živočišná složka, tvořená hlavně malým, málo mobilním hmyzem a pavouky, bývá zastoupena především v potravě mláďat na hnízdě.

Zdroj: Wikipedie

Hýl rudý

Hýl rudý, foto: Pixabay (licence Creative Commons).


 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum