Trezor přírody

28. prosince 2017 - zdroj Východní Morava

Horní Lideč připravuje vánoční dárek pro rok 2019 – Trezor přírody

HORNÍ LIDEČ - Horní Lideč, nevelká obec ležící na soutoku říček Senice a Seninky, je mnohým známa díky originálnímu Česko-slovenskému mechanickému betlému. Málokdo si uvědomí, že se zde prakticky dotýkají hned čtyři chráněné krajinné oblasti – Beskydy a Bílé Karpaty na české straně, Kysuce a Biele Karpaty na Slovensku.

A právě poloha uprostřed chráněných přírodních celků je motivem nového, odvážného a nadčasového projektu s pracovním názvem Trezor přírody. V centru obce tak vznikne na ploše 1215 m2 moderní multimediální expozice, která poskytne netradiční pohled na přírodní témata všech čtyř chráněných krajinných oblastí pohoří patřících do masivu Západních Karpat.

„Při návrhu projektu jsme se částečně inspirovali naším úspěšným mechanickým betlémem. Ten obsahuje řadu moderních multimediálních prvků a projekcí a praxe nám ukázala, že to byla šťastná volba. Z betlému, který je v jiných obcích krátkodobou předvánoční záležitostí, jsme díky netradičnímu konceptu udělali celoroční turistickou atraktivitu a podobnou cestou bychom chtěli jít i v Trezoru přírody“, vysvětluje motivaci starosta Horní Lidče Josef Tkadlec.

Trezor přírody

Trezor přírody tak bude navozovat v multimediálním prostoru iluzi reálné přírody, která se bude měnit v čase. Bude nejen ukazovat přírodní scenérie, ale zejména spojení člověka s přírodou, jejich vzájemné ovlivňování. Projekt má významnou ambici být vzdělávacím prostředím, být názorným prostředkem k hledání vazeb mezi společenstvími rostlin, živočichů a lidí, k práci na projektu budou přizváni zástupci všech čtyř chráněných krajinných oblastí.

„Zatímco betlém nám poskytuje pohled do minulosti a k našim kořenům, v Trezoru přírody se chceme dívat na přítomnost a do budoucnosti, bude zde prostor k zamyšlení nad hodnotou přírodního prostředí a naším chováním. Virtuální přírodu uvnitř Trezoru také propojíme s vnějším prostorem, který bude zahrnovat přírodní tok říčky Senice a bude navazovat na naučnou stezku Vařákovy paseky. Vznikne zde přírodní biotop a arboretum původních přírodnin. Náš projekt je smělý, odvážný a ojedinělý, ale jsme přesvědčeni o tom, že Horní Lideč bude tímto počinem inspirovat další obce nejen v České republice k následování. Vždyť zachovalá příroda je tím největším bohatstvím“, míní starosta Josef Tkadlec.

„Pokud chceme přilákat do regionu další návštěvníky, je potřebné mít nezbytnou infrastrukturu. Trezor přírody bude pro návštěvníky novým impulzem a motivem proč do Horní Lidče a na Jižní Valašsko přijet“, dodává Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

„Realizace projektu bude zahájena v příštím roce, první návštěvníky přivítáme před Vánocemi 2019“. věří starosta Tkadlec.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum