Studenti UJEP mapování městské zeleně

26. října 2017 - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Studenti UJEP se v rámci česko-německého kurzu zapojili do mapování městské zeleně

Třídenní mezinárodní studentský kurz v Liberci se zaměřil na mapování městské zeleně. To má sloužit k pasportizaci veškeré zeleně v Liberci, a přispět tak k efektivnějšímu managementu zeleně a možnostem využití nejmodernějších postupů a technologií při správě zelené infrastruktury.

Studentský kurz v historické budově liberecké radnice, foto Jiří Louda

Studentský kurz proběhl v rámci příhraničního projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

První den kurzu proběhl v historické budově liberecké radnice blok přednášek zaměřený na představení konceptu ekosystémových služeb a jeho využití pro management zelených ploch ve městech. Své přednášky přednesli odborníci z UJEP a IÖR v Drážďanech.

„Ekosystémové služby jsou definovány jako příspěvek přírody (ekosystémů) k přínosům využívaným v ekonomické a jiné lidské činnosti a tento koncept je v zahraničí v posledních letech stále častěji využíván jako podklad pro tvorbu strategických dokumentů v oblasti rozvoje sídel,“ vysvětluje lídr projektu BIDELIN za UJEP Ing. Jiří Louda. Ph.D.

Druhý teoretický blok přednášek se týkal metodologie sběru dat, tedy mapování městské zeleně v Liberci. Kromě zaškolení ve sběru dat byly představeny i možnosti jejich dalšího využití.

Mapování městské zeleně v Liberci, foto Jiří Louda

Následující dny byly věnovány především mapování městské zeleně na území města Liberce. Studenti v česko-německých týmech ve spolupráci experty UJEP a IÖR Drážďany určovali nejen druhy stromů, ale měřili také jejich výšku, obvod kmene a hodnotili jejich zdravotní stav a stabilitu. Celkem se zmapovalo více jak 500 stromů. Tyto údaje následně zakreslovali do podrobných map.

V současné době studenti pracují na digitalizaci nasbíraných dat, údaje o jednotlivých stromech budou tvořit novou GIS vrstvu, kterou bude liberecký magistrát dále využívat pro svou práci.

„Jsme rádi, že díky tomuto kurzu jsme mohli studentům UJEP představit moderní a v zahraničí velmi často využívaný koncept ekosystémových služeb a zároveň, že si ve spolupráci s německými studenty mohli vyzkoušet praktickou práci v terénu, jejíž výstupy budou mít reálné využití při plánování managementu zeleně ve městě Liberci,“ uzavírá Jiří Louda.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | Facebook | mapa stránek | diskuzní fórum